Navigation

Skupnost mladih socialnih inovatorjev, ki ideje spremenijo v dejanja.

Mlade podpiramo pri iskanju odgovorov na najzahtevnejša vprašanja našega časa. Testiramo in eksperimentiramo. Imamo velike ideje, še večje cilje in zanje trdo delamo. Imamo neizmerno željo po sodelovanju in povezovanju. V okviru SIA organiziramo dogodke za ozaveščanje in usposabljanje o socialnem podjetništvu, nudimo okrepljeno mentorstvo, zagotavljamo mreženje s podjetniki in strokovnjaki ter z nagrado Social Impact Award nudimo neposredno podporo najbolj obetavnim podjetniškim idejam.Naše vrednote in teorija sprememb

Verjamemo v potencial mladih, da v družbi naredijo spremembe. Gradimo na izkušnjah, da velika večina mladih želi pozitivno vplivati na okolje in družbo, veliko pa jih ima tudi talent in energijo za to.

Verjamemo v podjetniški proces kot idealno sredstvo za mlade, da razvijejo svoj potencial. Pot razvoja socialnega podjetništva pomaga mladim, da se povežejo s svojimi družbeno- in okoljsko-odgovornimi težnjami in svojim ustvarjalnim talentom. Spodbudi jih, da aktivno sodelujejo kot državljani, stopijo v stik z resničnostjo in skupaj oblikujejo ter preizkusijo izvedljive rešitve družbenih izzivov našega časa. Pridružitev temu procesu znotraj podpornega okolja kot je SIA daje študentom potencialno preobrazbeno učno izkušnjo: z uporabo orodij, konceptov in prakso socialnega podjetništva, timskim delom in - kar je najpomembneje - poudari njihovo sposobnost ustvarjanja pozitivnih učinkov v družbi.

Vključitev v program Social Impact Award predstavlja dragoceno izkušnjo tako za mlade kot za širšo družbo, rne glede na to, ali se po koncu programa odločijo, da bodo svoje znanje uporabili kot socialni podjetniki, v javnih ali zasebnih organizacijah ali pri drugih oblikah aktivnega udejstvovanja v družbi.

V Sloveniji je več kot 300 tisoč mladih, v katerih vidimo ogromen potencial za spremembe, začenši s celostnim programom izobraževanja in podporo naslednji generaciji socialnih podjetnikov, ki jo ponuja Social Impact Award. Trenutno le nekaj odstotkov študentov znotraj formalnega izobraževanja pride v stik s temami podjetništva in socialnega podjetništva, še manj pa jih prejme podporo za razvoj njihovih socialno-podjetniških idej. Verjamemo, da bomo s programom Social Impact Award dosegli veliko več študentov in jim pomagali osvoboditi njihov socialno-podjetniški talent.Naša zaobljuba - načela


Pomembno je sodelovati, ne zmagati

Slogan "vsi so zmagovalci" bi lahko rezervirali za olimpijske igre, toda to zagotovo drži tudi za Social Impact Award. Običajne nagrade prinesejo malo zmagovalcev in veliko poražencev. Medtem ko uporabljamo strukturo nagrade z njenimi številnimi prednostmi (močna propganda, spodbuda, jasne strukture itd.), ne želimo v ospredje postavljati nagrade, ampak svojo pozornost namenjamo vsem udeležencem in ne le zmagovalcem. Najvišja prednostna naloga SIA je izobraževalni program in podjetniške izkušnje udeležencev. Medtem ko nekateri na koncu kot zmagovalci prejmejo dodatno podporo in začetni kapital (in morda postanejo navdih za udeležence v naslednjih letih), drugi pa ne, imajo ne glede na to vsi enak dostop do celotnega učnega procesa in aktivnosti SIA ter dobijo priložnost, da sami izkusijo socialno podjetništvo.

Odprt dostop

Social Impact Award udeležencev ne sili v to, da postanejo socialni podjetniki. Namesto tega želimo ponuditi prijazno, podporno okolje , kjer se naučimo, kaj je socialno podjetništvo in se v njem preizkusimo. Če je udeležencem to všeč in socialno podjetniško razmišljanje udejanjajo v praksi, je to super. V nasprotnem primeru pa se bodo morda kdaj v prihodnosti ponovno srečali s socialnim podjetništvom in postali podporniki drugih socialnih podjetnikov.


Dostopno vsem

Trudimo se odstraniti vse ovire, ki preprečujejo sodelovanje: pomanjkanje informacij, disciplinarne in jezikovne ovire, geografske omejitve, predsodke in številne druge. Prizadevamo si za pristop z lahkim dostopom, in s tem izvajamo delavnice po mestih celotne Slovenije in ne le v študentskih mestih in prestolnici. Ponujamo formate in spletna mesta v nacionalnem jeziku, izbiramo lokacije delavnic, ki so vsem lahko dostopne, izogibamo se poslovnemu žargonu, hitro se odzivamo na vse zahteve itd. Najpomembneje pa je, da svoje informacije razširjamo med študente vseh smeri in geografskih območij.
V večini krajev smo prva in v nekaterih celo edina kontaktna točka za socialno podjetništvo. Skrbimo, da pogovor poteka v isti višini oči.

Transparentnost in kultura podajanja povratnih informacij

Povratne informacije so ključnega pomena pri učenju. Zato na naših delavnicah (npr. Meet the Jury), v pogovorih z udeleženci in pri pregledu prijavljenih socialno-podjetniških idej vseskozi poudarjamo pomembnost pridobivanja individualnih povratnih informacij.
Vsaka prijavljena ideja tako prejme povratne informacije v pisni obliki, ki so prilagojene posameznemu projektu, z namenom, da prijavitelju/-ici pomaga napredovati v naslednjo fazo razvoja socialno-podjetniške ideje.


Odgovornost

Svoja ravnanja ocenjujemo po enakih načelih, kot ocenjujemo predloge naših udeležencev:

  1. Inovacija: Ali dosegamo tiste študente, ki imajo drugače omejen dostop do kakovostnega izobraževanja o socialnem podjetništvu ali ga sploh nimajo?
  2. Vpliv: Ali ustvarjamo vpliv v velikosti in obsegu, zadostnem za naše udeležence in njihove ideje?
  3. Izvedljivost:Ali pridobivamo zadostne finančne, intelektualne in socialne vire, potrebne za trajnostno vodenje SIA?

Podjetniški pri dejanjih

Vsi skupaj smo v tem. Mi dajemo prvi zgled študentom, ki jih dosežemo z našimi aktivnostmi. Uporabljamo metode učenja, ki jih želimo spodbujati. Nenehno si prizadevamo ustvarjati dodatno vrednost za študente, naše podpornike in partnerje.


Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close