Podjetje

(Za)upam.si

By training (bio)psychologists in the field of online psychological counseling we are addressing the distress of Slovenians who face excessively long waiting lines in the field of seeking help when dealing with mental health issues.

Z usposabljanjem (bio)psihologinj za področje izvajanja psihološkega svetovanja preko spleta nagovarjamo stisko slovencev, ki se soočajo s predolgimi čakalnim vrstami na področju iskanja pomoči ob soočanju s težavami v duševnem zdravju.