Cilj trajnostnega razvoja: Quality Education

Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning

 • CareerCatcher

  [SLO]
  CareerCatcher je karierno-povezovalna platforma, ki vašo “karierno DNK” in “interese” primerja s podatki ostalih uporabnikov ter za vas generira najoptimalnejšo karierno pot. Hkrati vas poveže tudi z osebo, ki je to isto pot že prehodila in vam zato lahko svetuje iz prve roke!

  [ANG]
  CareerCatcher is a career platform that compares your “career DNA” and “interests” with data from other users. It generates the most optimal career path for you and also connects you with someone who has already walked that path, providing firsthand advice!

 • KuraKoda

  [SLO]
  Platforma z zabavno videovsebino, ki predstavlja mnenja ljudi o aktualnih družbenih temah. Promocija konstruktivnega diskurza in razumevanja do raznolikosti življenjskih slogov.

  [ANG]
  A platform with entertaining video content featuring people’s opinions on current social topics. Promoting constructive discourse and understanding of diverse lifestyles.

 • (Za)upam.si

  By training (bio)psychologists in the field of online psychological counseling we are addressing the distress of Slovenians who face excessively long waiting lines in the field of seeking help when dealing with mental health issues.

  Z usposabljanjem (bio)psihologinj za področje izvajanja psihološkega svetovanja preko spleta nagovarjamo stisko slovencev, ki se soočajo s predolgimi čakalnim vrstami na področju iskanja pomoči ob soočanju s težavami v duševnem zdravju.

 • Prskalnik - prvi iskalnik prakse

  Prskalnik – prvi iskalnik prakse je edino orodje na trgu, ki iskalcem praktičnega usposabljanja, dijakom in študentom, omogoča enostavno iskanje ponudnikov praktičnega usposabljanja – delodajalcev.

  Prskalnik – the first internship search engine is the only tool on the market that makes it easy for students to find internship providers – employers.

 • Plac navdiha

  Ideja za Plac navdiha je pravzaprav ideja, kako otrokom in mladim (pa tudi starejšim znanja željnim) omogočiti kvalitetne vsebine za prosti čas, da bodo lahko skozi aktivnosti pridobijo novo znanje, izkušnje in kompetence za življenje.

 • Kookidi

  Kookidi bogati življenje družin, ker verjamemo, da se mir na svetu začne z mirom in ljubeznijo v družini. S podpornimi programi tečaja masaže dojenčka in spletnega članstva (začnemo septembra) damo mladim staršem odskočno desko in oporo, da lahko začnejo še bolj zaupati vase in lahko svojo vlogo opravljajo lahkotnejše. Ob strani jim stojimo tudi z informacijami o razvoju otroka. Te so del paketov, ki pridejo na dom vsaka dva meseca od rojstva otroka do 6 let. V paketih združujemo informacije o otrokovem razvoju ter igrače in pripomočke, s katerimi starši otroka podprejo pri naravnem toku razvoja.

 • Vez

  [si]

  Ustvarjamo skupnost, ki iskalce pomoči na področju duševnega zdravja, povezuje z najustreznejšimi prostimi strokovnjaki in jih skozi proces, do končne izbire, celovito podpira.

  [eng]

  We are creating a community that connects people seeking help in mental health with the most suitable available experts and comprehensively supports them throughout the process of choosing.

 • FITKO

  Sprememba prehrane v osnovnih šolah, predvsem, da bi obroki vsebovali manj sladkorja in bi bili bolj uravnoteženi. Hrano bi zagotavljali lokalni pridelovalci. Otrokom, staršem, učiteljem bi se nudile delavnice in predavanja o prehrani.

  Changing the diet in primary schools, especially so that meals contain less sugar and are more balanced. Food would be provided by local growers. Workshops and lectures on nutrition would be offered to children, parents, and teachers.

 • Charify.art

  Charify.art je crowdfunding platforma, ki povezuje umetnost in positive impact projekte. S kombinacijo preverjenih crowdfunding praks in tehnologij, kot so NFT-ji in decentraliziranie finance bomo pomagali projektom do njihovih ciljev.

 • Impressieve - kredibilnost za vsako vsebino

  [SLO]
  Zaupanje v vire novic je globalen problem. Zasnovali smo napreden algoritem, ki prejme preproste ocene bralcev o objektivnosti članka, odstrani pristranskosti in vrne oceno članka. Predstavljajte si IMDb ocene v času umetne inteligence.

  [ENG]
  Not trusting the source of everyday news is a global problem. Impressieve is an advanced algorithm, that collects readers’ evaluations of news’ objectivity, removes media bias, and gives the reader the final evaluation of the article. Imagine IMDb votes in the age of artificial intelligence.

 • JAZ INTIMI

  [SLO]
  Ker spolna vzgoja v slovenskih šolah ni takšna, kot je potrebna, da mlada oseba razume spremembe svojega telesa, da zna poiskati primerno zaščito in se počuti samozavestno v svojem telesu, želimo to temo v šolah nadgraditi in izboljšati. V ta namen bo nastal preventiven, celosten in inkluziven program spolne vzgoje za osnovnošolce.

  [ENG]
  Sex education in Slovenian schools is not what a young person needs to understand changes, being safe and feeling comfortable in their body. JAZ INTIMI is a program that wants to improve sex education in Slovenian schools. The main goal is to create a preventive, comprehensive, and inclusive sex education program for children in primary schools.

 • delavnice.net

  [SLO]
  Online platforma Delavnice.net rešuje problem razpršenosti in nepreverjenosti izbirnih vsebin – delavnic, ki jih šole ponujajo svojim učencem in dijakom. Šole si želijo enostavnega naročanja zunanjih delavnic in to s strani preverjenih izvajalcev, ki izvajajo delavnice bazirane na znanstveni podlagi. Ta online rezervacijski sistem to potrebo naslavlja. Šolam ponujamo preverjene delavnice.

  [ENG]
  Online platform Delanice.net is solving the problem of unverified workshops which schools offer to their learners. Schools want an easy-to-use order system, which offers them verified facilitators and workshops, that are based on a scientific basis. Online platform Delavnice.net addresses their need, and thus offer carefully selected workshops to schools.