Sprememba prehrane v osnovnih šolah, predvsem, da bi obroki vsebovali manj sladkorja in bi bili bolj uravnoteženi. Hrano bi zagotavljali lokalni pridelovalci. Otrokom, staršem, učiteljem bi se nudile delavnice in predavanja o prehrani.

Changing the diet in primary schools, especially so that meals contain less sugar and are more balanced. Food would be provided by local growers. Workshops and lectures on nutrition would be offered to children, parents, and teachers.