[si]

Ustvarjamo skupnost, ki iskalce pomoči na področju duševnega zdravja, povezuje z najustreznejšimi prostimi strokovnjaki in jih skozi proces, do končne izbire, celovito podpira.

[eng]

We are creating a community that connects people seeking help in mental health with the most suitable available experts and comprehensively supports them throughout the process of choosing.