Podjetje

OptiLife

OptiLife rešuje probleme, ki so bili v delovnih okoljih do sedaj zanemarjeni ali spregledani, podjetjem pa ponudi rešitve, ki bodo dobrobit zaposlenih dvignile na še višjo raven – delovna okolja znotraj raznolikih podjetij obogati s psihološkim znanjem in tako življenja delavcev naredi psihološko prijaznejša.

OptiLife solves problems that have been neglected or overlooked in work environments, and offers companies solutions that will take employee well-being to an even higher level – enriching work environments within diverse companies with psychological knowledge to make workers’ lives more psychologically friendly.