Podjetje

inshift

Nagrada strokovne žirije Slovenia 2023

[SLO]
Inshift je orodje za dobro počutje in produktivnost, ki izmenskim delavcem in organizacijam pomaga pri pripravi ter sledenju urnikom, ki so usklajeni s človeško biologijo in potrebami po okrevanju.

[ANG]
Inshift is a well-being and productivity tool helping shift workers and organizations create and stick to schedules aligned with human biology and recovery needs.