Cilj trajnostnega razvoja: Responsible Consumption and Production

Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns

 • VuVu

  [SLO]
  VuVu je vlažilka prsti, narejena iz porozne nizko-temperaturno žgane gline. VuVu čisti in optimizira porabo vode in deževnice tako pri notranjih kot tudi zunanjih rastlinah in nudi optimalno vlažnost prsti glede na potrebe rastline.

  [ANG]
  VuVu is a plant irrigator made from porous low-temperature fired clay. VuVu cleans and optimizes the use of water and rainwater for both indoor and outdoor plants, providing optimal soil moisture based on the plant’s needs.

 • SWAP

  [SLO]
  SWAP je digitalna izmenjevalnica, ki na zabaven način s “swipe” mehanizmom spodbuja menjavo predmetov. Z inovativno uporabniško izkušnjo uporabnike motivira, da enostavno vstopijo v krožno ekonomijo in gradijo trajnostne navade.

  [ANG]
  SWAP is an app that encourages the exchange of objects in a fun way with a “swipe” mechanism. With an innovative user experience, it motivates users to easily enter the circular economy and build sustainable habits

 • Sustainboost

  [SLO]

  Mile zime, vedno bolj vroča poletja, rekordne poplave … Podnebnih sprememb nihče ne more več zanikati in prav je, da vsak člen družbe pripomore k reševanju največjega izziva 21. stoletja!

  Predstavljajte si, da bi bilo upravljanje ogljičnega odtisa podjetij tako preprosto kot preverjanje e-pošte. Z inovativno idejo Sustainboost zagotavljamo celovito platformo, ki temelji na merljivih podatkih in je namenjena podjetjem v finančnem, trgovskem in zavarovalniškem sektorju za merjenje, spremljanje, zmanjševanje in razogljičenje njihovih emisij ogljika.

  Naša platforma ne pomaga le izmeriti in razumeti vpliva na okolje, temveč ponuja tudi uporabne strategije, s katerimi lahko podjetja postanejo bolj trajnostna. Z nami je trajnost ne le dosegljiva, temveč tudi preprosta in vodena na podlagi podatkov. Ste za, da podjetja, ki bodo sodelovala s Sustainboostom, postanejo vodilna na področju zelenega preboja? Potem glasujte za Sustainboost!

  [ANG]

  Mild winters, increasingly hot summers, floods… No one can deny climate change any longer, and it’s only right that every sector of society contributes to tackling the 21st century’s greatest challenge.

  Imagine if managing a company’s carbon footprint was as straightforward as checking your emails. That’s the innovative idea behind Sustainboost! We offer a comprehensive, data-driven platform for companies in the financial, retail, and insurance sectors to measure, monitor, reduce, and offset their carbon emissions.

  Our platform not only assists in measuring and understanding environmental impact, but also provides actionable strategies to help companies become more sustainable. With us, sustainability is not just achievable; it’s also simple and data-driven. Do you support companies partnering with Sustainboost to become leaders in sustainability breakthroughs? Then vote for Sustainboost!

 • PriHrani

  [SLO]
  Aplikacija PriHrani omogoča, da presežna hrana v trgovinah, ki se ji izteka rok, nepostrežena hrana v restavracijah in sezonska hrana, ki je ostala neprodana pri lokalnih kmetih, pride neposredno do uporabnikov, namesto da konča v smeteh.

  [ANG]
  The PriHrani app allows surplus food in stores approaching its expiration date, unserved food in restaurants, and seasonal food left unsold by local farmers to reach users directly, instead of ending up in the trash.

 • Love2bake (visokoproteinska mešanica za bananin kruh)

  [SLO]

  Ponujamo inovativno rešitev za pomanjkanje časa pri pripravi obrokov ter zmanjšanju količine zavržene hrane. Postanite kuharski mojster in si v nekaj preprostih korakih privoščite okusen bananin kruh z visoko vsebnostjo proteinov brez dodanega sladkorja. Love2Bake je prvo slovensko podjetje, ki se specializira za izdelke z drožmi in prav zaradi njih ima naš bananin kruh bogatejši okus in je lažje prebavljiv. Z našimi izdelki z malimi koraki pridete do veliko okusa. Privoščite si biti del spremembe.

  [ANG]

  We offer an innovative solution to address time constraints in meal preparation and reduce food waste. Become a culinary master and treat yourself to a delicious high-protein banana bread with no added sugar in just a few simple steps. Love2Bake is the first Slovenian company specializing in products with sourdough, and it’s thanks to these sourdough cultures that our banana bread boasts a richer taste and improved digestibility. With our products, you can take small steps toward big flavors. Treat yourself to being part of the change.

 • Kookidi

  Kookidi bogati življenje družin, ker verjamemo, da se mir na svetu začne z mirom in ljubeznijo v družini. S podpornimi programi tečaja masaže dojenčka in spletnega članstva (začnemo septembra) damo mladim staršem odskočno desko in oporo, da lahko začnejo še bolj zaupati vase in lahko svojo vlogo opravljajo lahkotnejše. Ob strani jim stojimo tudi z informacijami o razvoju otroka. Te so del paketov, ki pridejo na dom vsaka dva meseca od rojstva otroka do 6 let. V paketih združujemo informacije o otrokovem razvoju ter igrače in pripomočke, s katerimi starši otroka podprejo pri naravnem toku razvoja.

 • Vsak otrok si zasluži obrok

  Smo zasebni zavod Vsak Otrok. V Sloveniji kar 40.000 otrok živi pod pragom revščine, kar pomeni vsak 10. otrok. Glavni namen zavoda je tem otrokom na nešolske dni priskrbeti tople, zdrave obroke. Slednje zavodu omogoča sodelovanje s šolskimi, zasebnimi kuhinjami, pridelovalci, predelovalci, dostavljalci hrane in sorodnimi organizacijami. Poleg omenjene nepridobitne dejavnosti, zavod izvaja še nepridobitna projekta vrečke dobrote za socialno ogrožene družine in učni vrtovi. Cilj organizacije je rešitev problematike in finančna neodvisnost zavoda. Zato so nepridobitne dejavnosti financirane s strani pridobitnih dejavnosti, katere so:

  • Spletna trgovina Vsak Otrok
  • Vsak Otrok kuha
  • Vsak Otrok meče na Koš
  • Vse nove projekte bomo dodajali sproti.

  English:

  We are team Vsak Otrok, who is establishing a private institution. In Slovenia, as many as 40,000 children live below the poverty line, meaning every 10th child. The main purpose of the institution is to provide these children with warm, healthy meals on non-school days. The latter enables the institute to cooperate with schools, private kitchens, growers, processors, food delivery companies and related organizations. In addition to the aforementioned non-profit activity, the institution also implements non-profit projects with bags of goodies for socially disadvantaged families and educational gardens. The goal of the organization is the solution of the problem and the financial independence of the institution. Therefore, non-profit activities are financed by for-profit activities, which are:

  • Online store Vsak Otrok
  • Vsak Otrok cooks
  • Vsak Otrok shoots to the Basket (basketball)
  • We will add all new projects on the fly.

 • Charify.art

  Charify.art je crowdfunding platforma, ki povezuje umetnost in positive impact projekte. S kombinacijo preverjenih crowdfunding praks in tehnologij, kot so NFT-ji in decentraliziranie finance bomo pomagali projektom do njihovih ciljev.

 • Thrift

  [SLO]
  Thrift je spletna platforma, ki omogoča prodajo in izmenjavo rabljenih oblačil. Njen osrednji namen je omiliti ekološke težave, ki jih prinaša hitra moda, to pa na način, da z dobro uporabniško izkušnjo v reševanje prepriča tudi mlade.

  [ENG]
  Thrift is an online platform that allows selling and exchanging second-hand clothes. The main aim of this project is to decrease ecological issues that are connected with fast fashion. Thrift wants to reach this goal by reaching out to youth and, with a good user experience, convince them to help solve the global problems of fast fashion.