Podjetje

KuraKoda

[SLO]
Platforma z zabavno videovsebino, ki predstavlja mnenja ljudi o aktualnih družbenih temah. Promocija konstruktivnega diskurza in razumevanja do raznolikosti življenjskih slogov.

[ANG]
A platform with entertaining video content featuring people’s opinions on current social topics. Promoting constructive discourse and understanding of diverse lifestyles.