Podjetje

Sustainboost

[SLO]

Mile zime, vedno bolj vroča poletja, rekordne poplave … Podnebnih sprememb nihče ne more več zanikati in prav je, da vsak člen družbe pripomore k reševanju največjega izziva 21. stoletja!

Predstavljajte si, da bi bilo upravljanje ogljičnega odtisa podjetij tako preprosto kot preverjanje e-pošte. Z inovativno idejo Sustainboost zagotavljamo celovito platformo, ki temelji na merljivih podatkih in je namenjena podjetjem v finančnem, trgovskem in zavarovalniškem sektorju za merjenje, spremljanje, zmanjševanje in razogljičenje njihovih emisij ogljika.

Naša platforma ne pomaga le izmeriti in razumeti vpliva na okolje, temveč ponuja tudi uporabne strategije, s katerimi lahko podjetja postanejo bolj trajnostna. Z nami je trajnost ne le dosegljiva, temveč tudi preprosta in vodena na podlagi podatkov. Ste za, da podjetja, ki bodo sodelovala s Sustainboostom, postanejo vodilna na področju zelenega preboja? Potem glasujte za Sustainboost!

[ANG]

Mild winters, increasingly hot summers, floods… No one can deny climate change any longer, and it’s only right that every sector of society contributes to tackling the 21st century’s greatest challenge.

Imagine if managing a company’s carbon footprint was as straightforward as checking your emails. That’s the innovative idea behind Sustainboost! We offer a comprehensive, data-driven platform for companies in the financial, retail, and insurance sectors to measure, monitor, reduce, and offset their carbon emissions.

Our platform not only assists in measuring and understanding environmental impact, but also provides actionable strategies to help companies become more sustainable. With us, sustainability is not just achievable; it’s also simple and data-driven. Do you support companies partnering with Sustainboost to become leaders in sustainability breakthroughs? Then vote for Sustainboost!