Cilj trajnostnega razvoja: Partnerships for the Goals

Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development

 • CareerCatcher

  [SLO]
  CareerCatcher je karierno-povezovalna platforma, ki vašo “karierno DNK” in “interese” primerja s podatki ostalih uporabnikov ter za vas generira najoptimalnejšo karierno pot. Hkrati vas poveže tudi z osebo, ki je to isto pot že prehodila in vam zato lahko svetuje iz prve roke!

  [ANG]
  CareerCatcher is a career platform that compares your “career DNA” and “interests” with data from other users. It generates the most optimal career path for you and also connects you with someone who has already walked that path, providing firsthand advice!

 • Love2bake (visokoproteinska mešanica za bananin kruh)

  [SLO]

  Ponujamo inovativno rešitev za pomanjkanje časa pri pripravi obrokov ter zmanjšanju količine zavržene hrane. Postanite kuharski mojster in si v nekaj preprostih korakih privoščite okusen bananin kruh z visoko vsebnostjo proteinov brez dodanega sladkorja. Love2Bake je prvo slovensko podjetje, ki se specializira za izdelke z drožmi in prav zaradi njih ima naš bananin kruh bogatejši okus in je lažje prebavljiv. Z našimi izdelki z malimi koraki pridete do veliko okusa. Privoščite si biti del spremembe.

  [ANG]

  We offer an innovative solution to address time constraints in meal preparation and reduce food waste. Become a culinary master and treat yourself to a delicious high-protein banana bread with no added sugar in just a few simple steps. Love2Bake is the first Slovenian company specializing in products with sourdough, and it’s thanks to these sourdough cultures that our banana bread boasts a richer taste and improved digestibility. With our products, you can take small steps toward big flavors. Treat yourself to being part of the change.

 • KuraKoda

  [SLO]
  Platforma z zabavno videovsebino, ki predstavlja mnenja ljudi o aktualnih družbenih temah. Promocija konstruktivnega diskurza in razumevanja do raznolikosti življenjskih slogov.

  [ANG]
  A platform with entertaining video content featuring people’s opinions on current social topics. Promoting constructive discourse and understanding of diverse lifestyles.

 • Vsak otrok si zasluži obrok

  Smo zasebni zavod Vsak Otrok. V Sloveniji kar 40.000 otrok živi pod pragom revščine, kar pomeni vsak 10. otrok. Glavni namen zavoda je tem otrokom na nešolske dni priskrbeti tople, zdrave obroke. Slednje zavodu omogoča sodelovanje s šolskimi, zasebnimi kuhinjami, pridelovalci, predelovalci, dostavljalci hrane in sorodnimi organizacijami. Poleg omenjene nepridobitne dejavnosti, zavod izvaja še nepridobitna projekta vrečke dobrote za socialno ogrožene družine in učni vrtovi. Cilj organizacije je rešitev problematike in finančna neodvisnost zavoda. Zato so nepridobitne dejavnosti financirane s strani pridobitnih dejavnosti, katere so:

  • Spletna trgovina Vsak Otrok
  • Vsak Otrok kuha
  • Vsak Otrok meče na Koš
  • Vse nove projekte bomo dodajali sproti.

  English:

  We are team Vsak Otrok, who is establishing a private institution. In Slovenia, as many as 40,000 children live below the poverty line, meaning every 10th child. The main purpose of the institution is to provide these children with warm, healthy meals on non-school days. The latter enables the institute to cooperate with schools, private kitchens, growers, processors, food delivery companies and related organizations. In addition to the aforementioned non-profit activity, the institution also implements non-profit projects with bags of goodies for socially disadvantaged families and educational gardens. The goal of the organization is the solution of the problem and the financial independence of the institution. Therefore, non-profit activities are financed by for-profit activities, which are:

  • Online store Vsak Otrok
  • Vsak Otrok cooks
  • Vsak Otrok shoots to the Basket (basketball)
  • We will add all new projects on the fly.

 • Vez

  [si]

  Ustvarjamo skupnost, ki iskalce pomoči na področju duševnega zdravja, povezuje z najustreznejšimi prostimi strokovnjaki in jih skozi proces, do končne izbire, celovito podpira.

  [eng]

  We are creating a community that connects people seeking help in mental health with the most suitable available experts and comprehensively supports them throughout the process of choosing.

 • Charify.art

  Charify.art je crowdfunding platforma, ki povezuje umetnost in positive impact projekte. S kombinacijo preverjenih crowdfunding praks in tehnologij, kot so NFT-ji in decentraliziranie finance bomo pomagali projektom do njihovih ciljev.