Podjetje

PriHrani

Nagrada strokovne žirije Slovenia 2023

[SLO]
Aplikacija PriHrani omogoča, da presežna hrana v trgovinah, ki se ji izteka rok, nepostrežena hrana v restavracijah in sezonska hrana, ki je ostala neprodana pri lokalnih kmetih, pride neposredno do uporabnikov, namesto da konča v smeteh.

[ANG]
The PriHrani app allows surplus food in stores approaching its expiration date, unserved food in restaurants, and seasonal food left unsold by local farmers to reach users directly, instead of ending up in the trash.