Cilj trajnostnega razvoja: Reduced Inequalities

Goal 10: Reduce inequality within and among countries

 • CareerCatcher

  [SLO]
  CareerCatcher je karierno-povezovalna platforma, ki vašo “karierno DNK” in “interese” primerja s podatki ostalih uporabnikov ter za vas generira najoptimalnejšo karierno pot. Hkrati vas poveže tudi z osebo, ki je to isto pot že prehodila in vam zato lahko svetuje iz prve roke!

  [ANG]
  CareerCatcher is a career platform that compares your “career DNA” and “interests” with data from other users. It generates the most optimal career path for you and also connects you with someone who has already walked that path, providing firsthand advice!

 • KuraKoda

  [SLO]
  Platforma z zabavno videovsebino, ki predstavlja mnenja ljudi o aktualnih družbenih temah. Promocija konstruktivnega diskurza in razumevanja do raznolikosti življenjskih slogov.

  [ANG]
  A platform with entertaining video content featuring people’s opinions on current social topics. Promoting constructive discourse and understanding of diverse lifestyles.

 • Ringring12

  SLO: Družba je danes bolj kot kdajkoli prej pripravljena sprejeti “drugačnost” kot del normalnosti, vprašanje pa je, ali jo razume na ustrezen način. S projektom RINGRING12 predstavljamo in povezujemo v mrežo vse tiste osebe s posebnimi potrebami, ki nas navdihujejo s svojimi idejami, ustvarjalnostjo in voljo.

  Spletna stran: https://ringring12.com/

  EN: Today, more than ever, society is ready to accept “difference” as part of normality, but the question is whether it understands it in an adequate way. Project RINGRING12 is aiming to present and connect in a network all those people with special needs who inspire us with ideas, creativity and their will.

  Website: https://ringring12.com/en

 • Plac navdiha

  Ideja za Plac navdiha je pravzaprav ideja, kako otrokom in mladim (pa tudi starejšim znanja željnim) omogočiti kvalitetne vsebine za prosti čas, da bodo lahko skozi aktivnosti pridobijo novo znanje, izkušnje in kompetence za življenje.

 • Vsak otrok si zasluži obrok

  Smo zasebni zavod Vsak Otrok. V Sloveniji kar 40.000 otrok živi pod pragom revščine, kar pomeni vsak 10. otrok. Glavni namen zavoda je tem otrokom na nešolske dni priskrbeti tople, zdrave obroke. Slednje zavodu omogoča sodelovanje s šolskimi, zasebnimi kuhinjami, pridelovalci, predelovalci, dostavljalci hrane in sorodnimi organizacijami. Poleg omenjene nepridobitne dejavnosti, zavod izvaja še nepridobitna projekta vrečke dobrote za socialno ogrožene družine in učni vrtovi. Cilj organizacije je rešitev problematike in finančna neodvisnost zavoda. Zato so nepridobitne dejavnosti financirane s strani pridobitnih dejavnosti, katere so:

  • Spletna trgovina Vsak Otrok
  • Vsak Otrok kuha
  • Vsak Otrok meče na Koš
  • Vse nove projekte bomo dodajali sproti.

  English:

  We are team Vsak Otrok, who is establishing a private institution. In Slovenia, as many as 40,000 children live below the poverty line, meaning every 10th child. The main purpose of the institution is to provide these children with warm, healthy meals on non-school days. The latter enables the institute to cooperate with schools, private kitchens, growers, processors, food delivery companies and related organizations. In addition to the aforementioned non-profit activity, the institution also implements non-profit projects with bags of goodies for socially disadvantaged families and educational gardens. The goal of the organization is the solution of the problem and the financial independence of the institution. Therefore, non-profit activities are financed by for-profit activities, which are:

  • Online store Vsak Otrok
  • Vsak Otrok cooks
  • Vsak Otrok shoots to the Basket (basketball)
  • We will add all new projects on the fly.

 • Vez

  [si]

  Ustvarjamo skupnost, ki iskalce pomoči na področju duševnega zdravja, povezuje z najustreznejšimi prostimi strokovnjaki in jih skozi proces, do končne izbire, celovito podpira.

  [eng]

  We are creating a community that connects people seeking help in mental health with the most suitable available experts and comprehensively supports them throughout the process of choosing.

 • Charify.art

  Charify.art je crowdfunding platforma, ki povezuje umetnost in positive impact projekte. S kombinacijo preverjenih crowdfunding praks in tehnologij, kot so NFT-ji in decentraliziranie finance bomo pomagali projektom do njihovih ciljev.

 • JAZ INTIMI

  [SLO]
  Ker spolna vzgoja v slovenskih šolah ni takšna, kot je potrebna, da mlada oseba razume spremembe svojega telesa, da zna poiskati primerno zaščito in se počuti samozavestno v svojem telesu, želimo to temo v šolah nadgraditi in izboljšati. V ta namen bo nastal preventiven, celosten in inkluziven program spolne vzgoje za osnovnošolce.

  [ENG]
  Sex education in Slovenian schools is not what a young person needs to understand changes, being safe and feeling comfortable in their body. JAZ INTIMI is a program that wants to improve sex education in Slovenian schools. The main goal is to create a preventive, comprehensive, and inclusive sex education program for children in primary schools.