Cilj trajnostnega razvoja: Industry, Innovation and Infrastructure

Goal 9: Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation

 • VuVu

  [SLO]
  VuVu je vlažilka prsti, narejena iz porozne nizko-temperaturno žgane gline. VuVu čisti in optimizira porabo vode in deževnice tako pri notranjih kot tudi zunanjih rastlinah in nudi optimalno vlažnost prsti glede na potrebe rastline.

  [ANG]
  VuVu is a plant irrigator made from porous low-temperature fired clay. VuVu cleans and optimizes the use of water and rainwater for both indoor and outdoor plants, providing optimal soil moisture based on the plant’s needs.

 • Pia Terapia

  [SLO]
  Pia Terapia: Inovativna AI terapevtska pomočnica, ki ponuja podporo duševnemu zdravju 24/7. Izboljšanje terapije s pomočjo pri oblikovanju navad, čustveni higieni in osebnem razvoju. Neprecenljivo orodje za terapevte in prijazen pomočnik za uporabnike.

  [ANG]
  Pia Terapia: An innovative AI companion offering 24/7 mental health support. Enhancing therapy by aiding in habit formation, emotional hygiene, and self-development. An invaluable tool for therapists and a friendly aid for users.

 • Charify.art

  Charify.art je crowdfunding platforma, ki povezuje umetnost in positive impact projekte. S kombinacijo preverjenih crowdfunding praks in tehnologij, kot so NFT-ji in decentraliziranie finance bomo pomagali projektom do njihovih ciljev.

 • PsyBit - digitalni HR analitik

  [SLO]
  Gre za spletno programsko orodje, ki z avtomatiziranimi komponentami psihološkega testiranja podjetjem pomaga izbrati optimalnega kandidata, kasneje pa spremlja ter opozarja na njegovo stanje motivacije, zadovoljstva in predanosti podjetju.

  [ENG]
  Psybit is a web-based software tool that uses automated psychological testing components to help companies select the optimal candidate. This software then monitors and alerts candidates of their state of motivation, satisfaction, and commitment to the company.