1. Domov
 2. Skupnost alumnov
 3. Ideje alumnov
 4. Vsak otrok si zasluži obrok

Podjetje

Vsak otrok si zasluži obrok

Nagrada skupnosti Slovenia 2022

Smo zasebni zavod Vsak Otrok. V Sloveniji kar 40.000 otrok živi pod pragom revščine, kar pomeni vsak 10. otrok. Glavni namen zavoda je tem otrokom na nešolske dni priskrbeti tople, zdrave obroke. Slednje zavodu omogoča sodelovanje s šolskimi, zasebnimi kuhinjami, pridelovalci, predelovalci, dostavljalci hrane in sorodnimi organizacijami. Poleg omenjene nepridobitne dejavnosti, zavod izvaja še nepridobitna projekta vrečke dobrote za socialno ogrožene družine in učni vrtovi. Cilj organizacije je rešitev problematike in finančna neodvisnost zavoda. Zato so nepridobitne dejavnosti financirane s strani pridobitnih dejavnosti, katere so:

 • Spletna trgovina Vsak Otrok
 • Vsak Otrok kuha
 • Vsak Otrok meče na Koš
 • Vse nove projekte bomo dodajali sproti.

English:

We are team Vsak Otrok, who is establishing a private institution. In Slovenia, as many as 40,000 children live below the poverty line, meaning every 10th child. The main purpose of the institution is to provide these children with warm, healthy meals on non-school days. The latter enables the institute to cooperate with schools, private kitchens, growers, processors, food delivery companies and related organizations. In addition to the aforementioned non-profit activity, the institution also implements non-profit projects with bags of goodies for socially disadvantaged families and educational gardens. The goal of the organization is the solution of the problem and the financial independence of the institution. Therefore, non-profit activities are financed by for-profit activities, which are:

 • Online store Vsak Otrok
 • Vsak Otrok cooks
 • Vsak Otrok shoots to the Basket (basketball)
 • We will add all new projects on the fly.